Organització

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació i està formada per totes les persones associades.

 

El Consell de Direcció representa, administra i regeix l'Associació. Aquest està format pel president, el secretari, el tresorer i dos vocals.

 

COMPONENTS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ

 

Període: de l'1/06/2018 a l'1/06/2021

 

President: Josep Lluís Doménech Blanco

Secretària: Catalina Luque Cobija

Tresorer: Francisco Savall Alemany

Vocals: Teresa Arabí Arabí i Esther Galbis López

EL BLOG DE LA REVISTA "DAU AL DEU"

REVISTES "DAU AL DEU" EN FORMAT PDF

DAUALDEU - Núm. 11, hivern de 2016

DAU AL DEU - Núm. 10, estiu de 2016

DAU AL DEU - Núm. 9, hivern de 2015

DAU AL DEU - Núm. 8, estiu de 2015

Revista DAU AL DEU

MERIDIÀ ZERO

Associació per la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia

 

Telèfon

966 428 200

 

Fax

966 428 201

 

Correu electrònic

meridiazero@gmail.com