Objectius

Els objectius de Meridià Zero són:

 

1. Contribuir a la normalització de la ciència com una branca de la cultura de la nostra societat.

2. Realitzar activitats per tal de divulgar i comunicar la ciència entre la ciutadania.

3. Promoure el debat i la reflexió en la societat al voltant d'aspectes científics.

4. Fomentar la presència de la ciència als mitjans de comunicació.

5. Relacionar-se amb altres associacions culturals.

6. Establir vincles personals, amistosos i formatius entre els associats.

EL BLOG DE LA REVISTA "DAU AL DEU"

REVISTES "DAU AL DEU" EN FORMAT PDF

DAUALDEU - Núm. 11, hivern de 2016

DAU AL DEU - Núm. 10, estiu de 2016

DAU AL DEU - Núm. 9, hivern de 2015

DAU AL DEU - Núm. 8, estiu de 2015

Revista DAU AL DEU

MERIDIÀ ZERO

Associació per la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia

 

Telèfon

966 428 200

 

Fax

966 428 201

 

Correu electrònic

meridiazero@gmail.com