Marc jurídic

Els promotors de l'Associació Meridià Zero efectuen l'acta fundacional el dia 1 de juliol de 2009, a la població de Xàbia.

 

L'Associació denominada Meridià "Zero" - Associació per la Divulgació de la Ciència - s'acull a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

 

L'Associació - sense ànim de lucre - té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

 

Els estatuts de l'Associació "Meridià Zero" estan inscrits per la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques al Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, Unitat Territorial d'Alacant, Secció Primera amb el número CV-01-045020-A, amb data 7 de setembre de 2009. 

EL BLOG DE LA REVISTA "DAU AL DEU"

REVISTES "DAU AL DEU" EN FORMAT PDF

DAUALDEU - Núm. 11, hivern de 2016

DAU AL DEU - Núm. 10, estiu de 2016

DAU AL DEU - Núm. 9, hivern de 2015

DAU AL DEU - Núm. 8, estiu de 2015

DAU AL DEU - Núm. 7, hivern de 2014

DAU AL DEU Núm 5, hivern de 2013
DAU AL DEU Núm 5, hivern de 2013

Revista DAU AL DEU

MERIDIÀ ZERO

Associació per la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia

 

Telèfon

966 428 200

 

Fax

966 428 201

 

Correu electrònic

meridiazero@gmail.com