Marc jurídic

Els promotors de l'Associació Meridià Zero efectuen l'acta fundacional el dia 1 de juliol de 2009, a la població de Xàbia.

 

L'Associació denominada Meridià "Zero" - Associació per la Divulgació de la Ciència - s'acull a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

 

L'Associació - sense ànim de lucre - té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

 

Els estatuts de l'Associació "Meridià Zero" estan inscrits per la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques al Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, Unitat Territorial d'Alacant, Secció Primera amb el número CV-01-045020-A, amb data 7 de setembre de 2009. 

EL BLOG DE LA REVISTA "DAU AL DEU"

REVISTES "DAU AL DEU" EN FORMAT PDF

DAUALDEU - Núm. 11, hivern de 2016

DAU AL DEU - Núm. 10, estiu de 2016

DAU AL DEU - Núm. 9, hivern de 2015

DAU AL DEU - Núm. 8, estiu de 2015

Revista DAU AL DEU

MERIDIÀ ZERO

Associació per la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia

 

Telèfon

966 428 200

 

Fax

966 428 201

 

Correu electrònic

meridiazero@gmail.com