Activitats

Per tal d'assolir els objectius de l'Associació es realizaran les activitats següents:

 

1. Eixides de caire botànic, zoològic, geològic...

2. Visites a museus, universitats, setmanes de la ciència, exposicions...

3. Organització i assistència a cursos.

4. Organització de conferències, simposis, taules rodones, bar de ciències, jornades, exposicions...

5. Presentació de treballs, llibres...

6. Participació en actes externs.

7. Projecció de cine de temàtica científica.

8. Organització de cursos.

9. Elaboració d'una pàgina web, blog...

EL BLOG DE LA REVISTA "DAU AL DEU"

REVISTES "DAU AL DEU" EN FORMAT PDF

DAUALDEU - Núm. 11, hivern de 2016

DAU AL DEU - Núm. 10, estiu de 2016

DAU AL DEU - Núm. 9, hivern de 2015

DAU AL DEU - Núm. 8, estiu de 2015

Revista DAU AL DEU

MERIDIÀ ZERO

Associació per la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia

 

Telèfon

966 428 200

 

Fax

966 428 201

 

Correu electrònic

meridiazero@gmail.com